Preskoči na glavno vsebino Preskoči na glavni meni Preskoči na iskanje

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA BRAND PARTNERJE

Ti pogoji poslovanja (»Pogoji«) in kakršni koli dokumenti, navedeni v njih, določajo pravila, načela ter pravice in obveznosti družbe Oriflame do Brand Partners in predstavljajo, ko jih sprejmete, zavezujoč sporazum (»sporazum« ali Brand Partner sporazum«) med Oriflame Holdings BV z registriranim naslovom Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, the Netherlands, DDV: 006687702B01 (»Oriflame«, »nas«, »mi«, »naši«) in vami (»vi«, »Oriflame Brand Partner«, »Brand Partner«) in nadomeščajo vse prejšnje sporazume, zastopstva ali zaveze. Ti pogoji poslovanja so objavljeni na naši spletni strani in svetujemo vam, da jih natisnete ali shranite in obdržite kopijo teh pogojev ter vseh ostalih dokumentov, ki so del sporazuma.


1.     DEFINICIJE

V teh pogojih se uporabljajo naslednje definicije:

i. Etični kodeks in pravila ravnanja: sklop zavezujočih pravil, ki so del načrta za uspeh Oriflame, urejajo ravnanje Brand Partners do Oriflame, strank in drugih Oriflame Brand Partners;

ii.    Stranka: vsaka fizična oseba, ne glede na to, ali je registrirana kot stranka pri Oriflame ali ne, ki kupuje izdelke Oriflame na spletu (na primer na spletnem mestu) ali v nespletnem okolju (na primer po telefonu) in pri tem deluje v celoti ali večinoma zunaj svoje trgovine, posla, obrti ali poklica;

iii.   katalog Oriflame: papirna ali elektronska brošura, ki jo redno izdaja Oriflame in vključuje ponudbe izdelkov Oriflame in priporočene maloprodajne cene;

iv.     Obdobje kampanje : obdobje, navedeno na naslovnici vsakega kataloga, v katerem veljajo ponudbe iz določenega kataloga Oriflame;

v.     Komercialni programitrženjski, prodajni in spodbujevalni programi, ki jih občasno sponzorira Oriflame;

vi.    Skupina Oriflame: Oriflame Global e-commerce AG, končni holding in vsak subjekt, ki ga ta neposredni ali posredni holding nadzira;

vii.   Oriflame izdelki: kozmetika in pripadajoči pripomočki ter nekatera živila in prehranska dopolnila, ki so naprodaj v okviru blagovnih znamk Oriflame; katalog opisuje glavne značilnosti izdelkov;

viii.  Načrt uspeha Oriflame ali Načrt uspeha: dokument, ki pojasnjuje možnost zaslužka pri Oriflame. Kopijo načrta uspeha lahko prenesete tukaj;

ix.    Blagovne znamke Oriflame : ime Oriflame, logotip Oriflame in imena izdelkov ali palete izdelkov, ki jih proizvajamo, tržimo, prodajamo ali distribuiramo;

x.     Politike in postopki: politike in postopki, ki urejajo določbe o nadomestilih in ugodnostih v skladu z načrtom uspeha Oriflame in komercialnimi programi. Kopijo pravil in postopkov lahko prenesete tukaj.

xi.    Cene: cene izdelkov Oriflame, ki jih določi Oriflame in so prikazane na cenikih, veljavnih v času oddaje naročila;

xii.   Ozemlje Slovenija ;

xiii.   Osebni podatki: podatki, ki ste jih navedli ob registraciji kot Brand Partner pri Oriflame, ter vsi dodatni osebni podatki, ki nam jih lahko občasno posredujete;

xiv.   Osebni podatki: podatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na stranke, Oriflame Brand Partners in ostale tretje osebe, katerih podatke zbirate ali kako drugače obdelujete med svojim odnosom z Oriflame.


2.    REGISTRACIJA IN ČLANSTVO

2.1.   Ko bomo sprejeli vašo prijavo in vam podelili edinstveno Brand Partner številko, boste registrirani kot Oriflame Brand Partner. Pogoji vašega sprejema kot Oriflame Brand Partner so določeni v razdelku Pravila za »članstvo« v etičnem kodeksu in pravilih ravnanja.

2.2.   Pridržujemo si pravico zaračunavanja letne administrativne pristojbine za znesek, ki je naveden na naši spletni strani (ob vaši registraciji in ob vsakem enoletnem obdobju) in vam, ob vaši privolitvi, zaračunamo ceno začetniškega kompleta, ki je navedena na naši spletni strani. Ti stroški bodo zaračunani na vašem prvem računu za nakup.

2.3.   Vaš sporazum o članstvu in Brand Partner bo samodejno prenehal veljati: (i) ob enoletnem obdobju od registracije, razen če se podaljša v skladu s temi pogoji; ali (ii) če 12 zaporednih mesecev niste oddali naročila.

2.4.   Vi in Oriflame lahko kadar koli prekinete članstvo in ta Brand Partner sporazum, kot je nadaljnje določeno v pogojih.

2.5.   Članstvo je vezano na vas in ga ni mogoče dodeliti ali prenesti na katero koli drugo osebo brez našega predhodnega pisnega soglasja in v skladu z zahtevami etičnega kodeksa in pravil ravnanja.

2.6.   Nepooblaščene registracije niso dovoljene. S tem se zavezujete, da boste v celoti odgovorni za vse zahtevke, stroške in zneske, nastale zaradi takšne registracije, in za povrnitev škode družbi Oriflame za vse zahtevke, stroške in zneske, ki nastanejo zaradi takšne nepooblaščene registracije.

2.7.    Ob registraciji:

2.7.1.   V skladu s temi pogoji boste lahko kupovali izdelke Oriflame ter uporabljali in prejemali druge ugodnosti, določene v načrtu za uspeh Oriflame in kot je navedeno v vseh politikah in postopkih; in

2.7.2.   Strogo se boste morali držati pravil v teh pogojih.


3.     PRAVICA DO UMIKA (MIROVANJA) IN POSLEDICE ODSTOPA OD ČLANSTVA

3.1.   Kadar koli lahko odstopite od članstva in prekinete Brand Partner sporazum, ne da bi za to navedli razlog, tako da nam pošljete pisno obvestilo o odstopu. Takoj, ko prejmemo vaše obvestilo, bomo potrdili prejem vašega odstopa. Za odstop lahko uporabite Obrazec za preklic.

3.2.   Če odstopite in prekinete svoj sporazum v 30 koledarskih dneh po registraciji, vam bomo povrnili vse pristojbine in stroške ter sprejeli preklic vseh naročenih izdelkov ali storitev, ki še niso bili dostavljeni, in vračilo vseh izdelkov (vključno z materiali za usposabljanje in promocijo, poslovne priročnike in komplete), ki ste jih kupili. Zaradi varnosti in higiene lahko zavrnemo sprejem izdelkov, ki niso zapečateni, če to pomeni, da ti izdelki niso več v enakem stanju kot ob nakupu. Kupnina teh izdelkov bo povrnjena ob dostavi izdelkov ali čim prej, če vam izdelkov še nismo dostavili.

3.3.   Če od sporazuma odstopite in ga prekinete kadarkoli kasneje ali če sporazum prekine Oriflame, ker je tako lažje, bomo na vašo zahtevo:

3.3.1. vse izdelke kupili nazaj od vas skladno z naslednjimi pogoji:

3.3.1.1. vrnjeni izdelki so bili kupljeni v zadnjih 12 mesecih pred vašim odstopom in bodo povrnjeni v višini 90 % prvotne neto cene, plačane po odbitku vseh plačil, ki smo vam jih plačali v zvezi z nakupom teh izdelkov; in

3.3.1.2. vrnjeni izdelki morajo biti tržni, kar pomeni, da niso bili uporabljeni, odprti ali kakor koli spremenjeni, rok uporabe ni pretekel in so še vedno prisotni v naših katalogih; in

3.3.2. povrnili vam bomo vse zneske, ki ste jih plačali v 30 dneh pred odpovedjo ali prekinitvijo, z namenom da postanete ali ostanete Brand Partner.


4.     NAKUP IZDELKOV

A. ODDAJA NAROČILA

4.1.   Naročila iz kataloga lahko oddate tako, da izberete izdelke, ki jih želite kupiti. Oddaja naročila se šteje kot vaša ponudba za nakup izbranih izdelkov.

4.2.   Šteje se, da je naročilo oddano, ko so izpolnjeni naslednji koraki:

4.2.1 pri naročanju po telefonu ste zaposlenemu v službi za pomoč strankam povedali, katere izdelke želite kupiti, in služba za pomoč strankam jih je izbrala za vas; ali

4.2.2 pri spletnem naročanju ste z možnostjo »dodaj v nakupovalno košarico« izbrali izdelke, ki jih želite kupiti; vsebino nakupovalne košarice lahko kadar koli pregledate in spremenite tako, da spremenite količino izdelkov, izbrišete izdelke ali odstranite celotno vsebino nakupovalne košarice;

4.2.3 posredovali ste osebne podatke, potrebne za dostavo; in

4.2.4 izbrali ste želeni način dostave in plačila.

4.3.    Ko je vaše spletno naročilo oddano, ga ni mogoče spremeniti na spletnem mestu; obrniti se morate na službo za pomoč strankam na info@oriflame.si

4.4.   Ko sprejmemo vaše naročilo, boste po elektronski pošti prejeli potrditev naročila, s čimer bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Vaše naročilo lahko zavrnemo brez navedbe razloga za zavrnitev. V celoti vam bomo povrnili vsa plačila, ki ste jih že opravili.

4.5.   Poleg potrditve naročila boste prejeli podrobnosti o izdelkih, ki so vam bili poslani, in vse druge potrebne informacije.

4.6.   Če oddate naročilo prek spleta, upoštevajte naslednje:

4.6.1 sklenjena pogodba ne bo shranjena ali dostopna: pogodba je sestavljena iz vašega naročila in pogojev na spletnem mestu (ki jih je mogoče shraniti ali natisniti), oziroma jih lahko sporočimo z drugimi komunikacijskimi sredstvi;

4.6.2 pogodbo je mogoče skleniti le v slovenščini in ne v drugih jezikih;

4.6.3 Oriflame upošteva kodekse ravnanja, določene v točki 10 teh pogojev.

4.7.   Potrjenih in plačanih naročil ne morete preklicati, razen kot je opisano v točki 5.

4.8.   Naročila je mogoče oddati kadar koli čez dan, razen pri določeni omejeni nedosegljivosti ob zaključku kampanje, ko posodabljamo katalog.

4.9   Vsi izdelki ne bodo vedno na voljo. Če v času oddaje naročila izdelka ni na zalogi, vas bomo o tem poskusili obvestiti pred dokončanjem naročila, tako da lahko izdelek zamenjate ali odstranite iz košarice.

4.10  Katalog občasno in za določen čas ni na voljo zaradi vzdrževanja ali zaradi različnih tehničnih razlogov. Oriflame ne odgovarja za takšno nedostopnost in bo zavrnil vse zahtevke strank ali drugih obiskovalcev.

4.11  Izjemoma vam lahko omogočimo oddajo naročil za druge osebe z uporabo posebnega spletnega orodja. To bo mogoče le za vaše podrejene Brand Partners, kot je razloženo v načrtu za uspeh Oriflame, in le na podlagi njihovega izrecnega pooblastila. Če uporabljate to orodje, boste izključno odgovorni za vse zahtevke, ki so povezani z nepooblaščenim naročanjem in na splošno za vse kršitve zasebnosti, pa tudi za vse stroške in izdatke, ki bi jih lahko imela družba Oriflame ali oseba, pri kateri ste oddali naročilo, v zvezi s tem naročilom.

B. CENE IN PLAČILO

4.12   Če ni navedeno drugače, cene izdelkov v katalogu predstavljajo celotno maloprodajno ceno izdelkov v trenutku oddaje naročila.  Vse cene so prikazane v lokalni valuti in vključujejo DDV.

4.13  Pridržujemo si pravico do spremembe cen kadar koli in po lastni presoji, vendar vsaka sprememba cen izdelkov, ki jih izberete pred oddajo naročila, ne bo del medsebojnega sporazuma, razen če se izrecno strinjamo s tem.

4.14  Cene ne vključujejo stroškov prevoza, dostave ter drugih pristojbin in stroškov, ki so jasno označeni kot dodatni stroški k ceni med postopkom naročila in se lahko razlikujejo glede na način dostave, ki ste ga izbrali.

4.15  Cene lahko občasno znižamo.  V skladu z načrtom uspeha Oriflame ali katerim koli drugim pravilnikom ali komercialnim programom vam lahko omogočimo dodatne popuste.  Kakršna koli vprašanja o izračunih cen lahko vedno naslovite na službo za pomoč strankam na naslovu info@oriflame.si

4.16  Plačila lahko izvedete z debetno ali kreditno kartico, z bančnim nakazilom ali na druge načine, določene v teh pogojih ali kateri koli politiki.  Sprejemamo večino večjih plačilnih bančnih kartic.

4.17  Za namene odobritve plačil si pridržujemo pravico do sodelovanja s tretjim ponudnikom storitev.   Račune in sporočila o plačilu boste prejeli od tega zunanjega ponudnika. Praviloma morajo biti vsi računi plačani v roku, navedenem na računu.  Obresti za zamude pri plačilih se lahko dnevno zaračunavajo po prevladujoči obrestni meri Centralne banke in po razumnih stroških izterjave dolgov.

4.18  Informacije o načinih plačila, vključno z morebitnimi odložitvami plačil ali kreditnimi pogoji, so vključeni v politike in postopke.  Če želite dodatne informacije, se obrnite na službo za stranke na info@oriflame.si

4.19  Zaradi varnosti spletnih plačil s kartico so vsi podatki o plačilu šifrirani.  Glede na to, da družba Oriflame sodeluje s pooblaščenimi ponudniki plačilnih storitev, se s podatki o kreditnih karticah ravna ustrezno in v skladu z mednarodnimi standardi varnosti podatkov plačilnih kartic.

4.20  Če omogočamo možnost ponavljajočih se kartičnih plačil, boste lahko izrecno izbrali in se naročili na ta priročen način plačila.  Vsa nadaljnja plačila bodo nato odobrena na vašo plačilno kartico v času oddaje naročila, znesek pa bo bremenjen v trenutku, ko bo družba Oriflame odpremila naročene izdelke.  Načina ponavljajočih se plačil lahko kadar koli prekličete tako, da odprete svojo profilno stran in kliknete zavihek plačilne kartice.

4.21  Strinjate se s prejemanjem elektronskih računov. Na zahtevo vam družba Oriflame lahko pošlje račune v papirni obliki.

C. DOSTAVA IN PRENOS TVEGANJA

4.22  Naročene izdelke je mogoče dostaviti samo znotraj države, kjer je bil opravljen nakup.

4.23  Kraj dostave izdelkov boste izbrali med postopkom naročila.

4.24  Naročilo bomo obdelali in dostavili v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 30 dneh po potrditvi naročila. Ne bomo odgovorni za zamude pri dostavi, ki so posledica okoliščin, na katere nimamo vpliva.

4.25  Tveganje izgube izdelkov in lastništva nad izdelki preide na vas ob dostavi izdelkov.

4.26  Družba Oriflame ne bo odgovorna, če izdelki ne bodo dostavljeni, če bodo dostavljeni na nepravilen naslov, ali če bo pri dostavi prišlo do zamude, če so bili vneseni napačni ali nepopolni osebni podatki.

4.27  Pridržujemo si pravico, da kadar koli enostransko prekličemo vaše naročilo, če imamo razlog za sum, da kršite katerega od pogojev.

D. SKLADNOST NAŠIH IZDELKOV

4.28  Zagotavljamo, da so izdelki Oriflame izdelani v skladu s smernicami za dobro proizvodno prakso kozmetičnih izdelkov EN ISO 22716:2007 in kodeksom ravnanja Oriflame.


5.    PRAVICA DO PREKLICA NAROČIL

5.1.    Strogo se držimo pravil za vračila izdelka, ki veljajo v državi, kjer je bil opravljen nakup (za dodatne informacije glej odstavek 5.3).

5.2.   Brez poseganja v vašo pravico do preklica katerega koli naročila in vračila izdelkov, po prejemu preverite njegovo vsebino in se prepričajte, da ne vsebuje izdelkov, ki bi se lahko poškodovali med prevozom. Vi ali oseba, ki prejme izdelke v vašem imenu, mora nemudoma obvestiti službo za pomoč strankam tako, da vloži zahtevek in opiše škodo/napako. Zahtevek lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov info@oriflame.si

5.3.   Pravica do vračila izdelkov in vračila denarja

5.3.1 Naročilo izdelkov lahko prekličete brez navedbe razloga v obdobju, ki je navedeno v nadaljevanju v točki 5.3 (ii). To pomeni, da nas lahko v ustreznem obdobju, če si premislite ali iz katerega koli drugega razloga ne želite obdržati izdelka, obvestite o svoji odločitvi glede preklica naročila in prejeli boste vračilo kupnine.

5.3.2 Naročilo lahko kadar koli prekličete, tudi po prejemu potrditve naročila po e-pošti ali potem, ko ste službi za pomoč strankam ustno oddali naročilo, vendar najkasneje v 14 koledarskih dneh od dneva, ko vam je bilo naročilo dostavljeno.

5.3.3 Za preklic naročila se obrnite na službo za pomoč strankam po telefonu na številko +386 (0) 1 88 88 292 ali nam pošljite e-sporočilo na info@oriflame.si ali pa nam pišite po pošti na Oriflame Cosmetics, Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, the Netherlands. Za obvestilo o preklicu lahko uporabite vzorčni obrazec. Če izpolnite ta obrazec na spletu in ga oddate prek naše spletne strani, vam bomo nemudoma poslali potrdilo o prejemu preklica na trajnem nosilcu podatkov (npr. po elektronski pošti). Kopijo obvestila o preklicu boste morda želeli hraniti za lastno evidenco. Preklic mora biti izveden pred potekom odpovednega roka. Če nam torej pošljete obvestilo o preklicu po e-pošti ali po navadni pošti, bo odpoved začela veljati na dan, ko ste nam poslali e-pošto ali nam poslali pismo. Če nas o odpovedi obvestite po telefonu, bo odpoved začela veljati na dan vašega klica.

5.3.4 Prejeli boste celotno povračilo cene, ki ste jo plačali za izdelke, in vse ustrezne stroške dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo pri izbiri dostave, ki ni najcenejša standardna dostava, ki jo nudimo). Od vračila kupnine lahko odštejemo izgubo vrednosti katerega koli dobavljenega izdelka, če je izguba posledica vašega nepotrebnega ravnanja. Odgovorni ste le za vsako zmanjšano vrednost izdelkov, ki je posledica ravnanja, razen tistega, ki je potrebno za ugotavljanje narave, značilnosti in delovanja izdelkov. Vračilo bomo obdelali v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru v (a) 14 koledarskih dneh od dneva, ko bomo od vas prejeli vse dobavljene izdelke, ali (b) (če nastopi prej) 14 koledarskih dni od dneva, ko ste predložili dokaze, da ste izdelke vrnili, ali (c) če izdelki niso bili dostavljeni, 14 koledarskih dni od dneva, ko ste nas obvestili o preklicu. Če ste nam izdelke vrnili, ker so bili napačni ali drugačni od opisa, glejte odstavek 5.3 (v).

5.3.5 Če ste nam izdelke vrnili, ker so bili napačni ali drugačni od opisa, vam bomo v celoti povrnili ceno nepravilnega izdelka, vse veljavne stroške dostave in vse razumne stroške, ki nastanejo pri vračilu izdelka.

5.3.6 Denar vam lahko vrnemo na kreditno kartico, debetno kartico ali na drugo sredstvo, ki ste ga uporabili za plačilo, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru zaradi vračila ne boste plačali nobenih pristojbin.

5.3.7 Če so vam bili izdelki dostavljeni:

5.3.7.1 nam morate izdelke vrniti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje 14 koledarskih dni od dneva, ko ste preklicali naročilo/pogodbo. Rok je izpolnjen, če izdelke pošljete nazaj pred potekom 14 dni;

5.3.7.2 razen če so izdelki napačni ali drugačni od opisa (v tem primeru glejte odstavek 5.3 (v)), boste sami odgovorni za neposredne stroške vračila izdelkov; in

5.3.7.3 vaša zakonska dolžnost je hraniti izdelke v svoji lasti in skrbeti za njih, dokler so pri vas.

5.3.8 Podrobnosti o vaši zakonski pravici do preklica in pojasnilo, kako jo uveljaviti, vključno s predlaganim obrazcem za vračilo, so navedene v dokumentih, opisanih v točki 4.5. Obrazec za vračilo lahko prenesete tukaj.

5.3.9 Zakonsko smo dolžni dobaviti izdelke, ki so v skladu s pogodbo. Kot kupec boste vedno imeli zakonske pravice v zvezi z izdelki, ki so napačni ali drugačni od opisa. Politika vračila v točki 5.3 oziroma v teh pogojih ne vpliva na te zakonske pravice. Nasveti o vaših zakonskih pravicah v državi, kjer je bil opravljen nakup, so na voljo na Evropski potrošniški center Slovenija.

5.4 Poleg tega jamčimo za kakovost vseh izdelkov pod imenom Oriflame, in potrjujemo, da proizvodnja izpolnjuje najvišje standarde kakovosti. Prepričani smo, da bodo naši izdelki zadovoljili pričakovanja naših strank v vseh pogledih. Zato ponujamo dodatno Oriflame garancijo, ki vam omogoča možnost zamenjave oziroma povračilo celotne vplačane vsote za kateri koli izdelek, s katerim niste popolnoma zadovoljni. Vračilo mora biti zahtevano v 90 dneh od prejema izdelka. Ta garancija ne velja za izdelke, ki so bili namerno poškodovani ali napačno uporabljeni. Če ni navedeno drugače, se bodo vračila blaga in povračila kupnine po tej klavzuli izvedla v skladu s pogoji iz prejšnjih odstavkov v točki 5.


6.    OBVEZNOSTI ORIFLAME BRAND PARTNER

6.1.   Brand partners kupujejo in lahko uporabljajo Oriflame izdelke, ali jih prodajo v svojem imenu in na lastno odgovornost. Če se odločite za prodajo izdelkov Oriflame, vas bomo upoštevali kot neodvisno osebo (samozaposleni/samostojni podjetnik) in ne kot zastopnik ali zaposleni pri družbi Oriflame. Ne boste imeli pooblastil za pogajanja ali posredništvo pri sklenitvi pogodb med družbo Oriflame in drugimi Brand Partners ter tretjimi osebami. Prav tako ne boste imeli pooblastil za nakup, prodajo ali splošno sklepanje pogodb v našem imenu ali v imenu katerega koli drugega podjetja v skupini Oriflame. Zavedate se in sprejemate, da niste »komercialni zastopnik« v smislu veljavne zakonodaje v državi, kjer je bil sklenjen sporazum, in po prekinitvi tega razmerja niste upravičeni do prejemanja kompenzacije ali odškodnine.

6.2.   Če se odločite za prodajo izdelkov Oriflame in/ali opravljate katero od dejavnosti v skladu z načrtom uspeha, politikami in postopki ali komercialnimi programi, morate zase pridobiti vsa dovoljenja, licence in na splošno opraviti vse registracije, ki jih zahteva zakonodaja države, kjer je bil sklenjen sporazum, vključno z registracijo varstva podatkov (glej točko 6.6), davčno registracijo in davčnimi napovedmi. Sami ste odgovorni za poročanje in plačilo vseh davkov, dajatev, prispevkov za socialno varnost in pristojbin, ki veljajo za dejavnosti te narave. Sami ste odgovorni za jamčenje, da so vsi vidiki uporabe osebnih podatkov vaših strank v vseh pogledih skladni z nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov in zasebnosti (glej točke 6.6 - 6.13).

6.3.   Tako za vas, kot za vaše stranke veljajo vračila in zamenjave izdelkov, kot je opisano v pogojih. Zavedate se in se strinjate, da je vaša odgovornost, da svoje stranke obvestite o njihovi pravici do vračila izdelkov, izdelke pa nam boste vrnili v njihovem imenu.

6.4.   Ohranjali boste podobo in ugled družbe Oriflame. Prepovedano je dajanje kakršnih koli izjav in izvajanje dejanj, ki bi bila lahko škodljiva za podobo družbe Oriflame ali njenih izdelkov. Svoje podjetje boste vodili na zakonit in etičen način in ne boste podajali lažnih, zavajajočih ali pretiranih trditev o izdelkih ali možnostih za zaslužek pri družbi Oriflame.

6.5.   Zavedate se, da so blagovne znamke Oriflame, naše trgovsko ime in logotip, naša spletna orodja in naše baze podatkov last družbe Oriflame in se strinjate, da jih ne boste kršili na nikakršen način. V izogib dvomom, dobro ime družbe Oriflame pripada družbi Oriflame. Na našo zahtevo boste podpisali dokumentacijo, ki jo upravičeno zahtevamo za potrditev te izjave.

6.6.   Brand Partner se strinja in sprejema, da se pogoji tega sporazuma in gradivo, omenjeno v njem, vključno z, vendar ne omejeno na, načrtom za uspeh Oriflame, komercialnim programi, politikami in postopki, vključno s komercialnimi programi, našimi bazami podatkov (vključno z, vendar ne omejeno na, katero koli bazo podatkov, ki vsebuje osebne podatke) in našimi spletnimi orodji, lastniškimi informacijami in predmeti naših pravic intelektualne lastnine. Brand Partner jih ne sme uporabljati deloma ali v celoti, razen za dejavnosti, ki so pooblaščene v tej pogodbi.

6.7.   Morda ste upravičeni do ugodnosti, če to velja pod pogoji ustreznega komercialnega programa ali politik in postopkov.

6.8.   Pri predstavitvi Oriflame izdelkov, Oriflame poslovne priložnosti ali kakršnega koli plačljivega promocijskega ali izobraževalnega materiala drugim Brand Partners, boste dosledno upoštevali pravila ravnanja in etični kodeks.

Odgovornosti za varstvo podatkov

6.9.   Kot Brand Partner lahko zbirate, snemate, shranjujete, uporabljate in posodabljate osebne podatke. Kot neodvisni upravljavec takih osebnih podatkov jamčite in se strinjate, da boste spoštovali vse veljavne zakone o varstvu podatkov in zasebnosti. V skladu s temi zakoni se boste morda morali registrirati pri ustreznem organu za varstvo podatkov, razen če ste izvzeti, in morali upoštevati načela varstva podatkov. Vaša odgovornost je, da ocenite potrebo po registraciji in jo po potrebi izvedete ter upoštevate načela varstva podatkov.

6.10.  Če želite sponzorirati stranko, da postane Brand Partner, lahko osebne podatke pridobite neposredno od stranke. Upoštevati morate naše postopke sponzorstva, ki vam jih bomo občasno sporočili, in zagotoviti, da je vsaka uporaba osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

6.11.  Zlasti boste sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom, zlasti kadar obdelava vključuje prenos podatkov po omrežju, in pred vsemi drugimi nezakonitimi oblikami obdelave. Ob upoštevanju stanja tehnike in stroškov izvajanja ti ukrepi zagotavljajo raven varnosti, ki ustreza tveganjem, ki jih predstavlja obdelava, in naravi osebnih podatkov, ki jih je treba varovati.

6.12.  Glede kakršne koli kršitve varnosti, ki bi lahko povzročila nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, boste nemudoma obvestili družbo Oriflame po e-pošti na naslov privacy@oriflame.com in opisali naravo incidenta in prizadete zapise.

6.13.  Če kadar koli od stranke ali druge osebe na katero se nanašajo osebni podatki, prejmete zahtevo za uveljavljanje pravic v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, boste to zahtevo upoštevali v obsegu, ki ga zahteva veljavna zakonodaja in v skladu s katero koli politiko, postopkom ali usposabljanjem, ki ga za vas občasno organizira družba Oriflame.

6.14.  Osebne podatke lahko obdelujete le v skladu z obvestilom o zasebnosti, ki je bilo poslano strankam in drugim Oriflame Brand Partners. Po prekinitvi odnosa z družbo Oriflame jamčite in se strinjate, da boste brez nepotrebnega odlašanja uničili vse osebne podatke, ki so v vaši lasti ali pod vašim nadzorom.

6.15.  Izrecno zavračamo kakršno koli odgovornost za kakršne koli kazni, stroške, pristojbine in na splošno vse stroške, ki bi jih lahko imeli zaradi kakršne koli kršitve veljavne zakonodaje o varstvu podatkov in zasebnosti.

Trženje in komercialno komuniciranje

6.16.  Stranke morate izrecno vprašati, ali želijo od vas prejemati tržna sporočila o izdelkih Oriflame, pred pošiljanjem takšnih sporočil pa morate pridobiti pritrdilno privolitev. Voditi morate zapisnike o tržnih preferencah vseh prejemnikov tržnih sporočil, kar vključuje zapis datuma, ko je bilo podano soglasje in jezik, v katerem je bila podana potrditev. V vsakem tržnem sporočilu, ki ga pošljete, morate prejemnika obvestiti o njegovi pravici do odjave od prejemanja prihodnjih sporočil in o tem, kako lahko uveljavlja to pravico, tudi na način, da vas po elektronski pošti obvesti o svoji želji po odjavi. Strinjate se in jamčite, da boste spoštovali želje katerega koli prejemnika takega sporočila.

6.17 Naša spletna orodja vam dovoljujejo uporabo strankinih osebnih informacij za pošiljanje tržnih in drugih komercialnih sporočil pod naslednjimi pogoji:

6.17.1 stranko morate sponzorirati, da postane Brand Partner, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače,

6.17.2 tržna in druga komercialna sporočila se morajo nanašati samo na izdelke Oriflame,

6.17.3 komercialno ali tržno sporočilo mora biti jasno opredeljeno kot tako,

6.17.4 sporočilo mora vključevati vaše ime in kontaktne podatke kot pošiljatelja komercialnega sporočila ter veljaven e-poštni naslov (in/ali druga sredstva, na primer povezavo za odjavo), preko katerih vas stranke lahko kontaktirajo, da vas obvestijo, da se želijo odjaviti od prejemanja nadaljnjih trženjskih komunikacij,

6.17.5 tržnih sporočil ne smete pošiljati strankam, ki so se odločile, da jih ne želijo prejemati,

6.17.6 promocijske ponudbe, kot so popusti, premije in darila, če je to dovoljeno z veljavno zakonodajo, morajo biti jasno opredeljene, pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za sodelovanje, pa morajo biti lahko dostopni in predstavljeni jasno in nedvoumno, in

6.17.7 vsebina takšnih komercialnih in tržnih sporočil mora biti v skladu s temi pogoji in vso veljavno zakonodajo v zvezi s komercialnimi sporočili.

6.18 V nobenem primeru ne smete pošiljati tržnih ali drugih komercialnih sporočil v imenu družbe Oriflame.


7.   OBVEZNOSTI DRUŽBE ORIFLAME

7.1 Vse naročene izdelke vam bomo dostavili glede na razpoložljivost.

7.2 Izrecno izključujemo kakršno koli odgovornost, povezano s pomanjkanjem zaloge izdelka.

7.3 V primeru vašega strinjanja s pogoji tega sporazuma in skladno z vašimi obveznostmi po zakonodaji države boste neposredno od nas, od druge entitete Oriflame ali tretjega dobavitelja, prejeli vse ugodnosti/vsa plačila, ki vam jih dolgujejo v skladu z načrtom za uspeh Oriflame, ki je trenutno v veljavi.


8.    PREKINITEV

8.1 Vaše članstvo in sporazum Brand Partner lahko z obvestilom z rokom 1 meseca ali s takojšnjim vstopom v veljavnost prekinemo kadarkoli v kateri koli od naslednjih okoliščin:

8.1.1 v primeru, da podate kakršno koli izjavo ali posredujete osebne podatke, ki so bistveno netočni ali neresnični;

8.1.2 v primeru, da je vložen zahtevek za vaš stečaj na katerem koli sodišču ali če nam ne morete plačati svojih dolgov, ko zapadejo v plačilo;

8.1.3 v primeru kršitve katere koli določbe Brand Partner sporazuma, ki je ni mogoče popraviti, ali v primeru kršitve katere koli določbe etičnega kodeksa in pravil ravnanja;

8.1.4 v primeru kršitve katere koli določbe Brand Partner sporazuma, vključno s tu omenjenimi dokumenti, in v primeru, da kršitev, ki bi se jo dalo popraviti, ni odpravljena v roku 14 dneh po prejemu pisnega obvestila z naše strani.


9.   OBRAVNAVA PRITOŽB

9.1.  Postopek obravnave pritožb družbe Oriflame je opisan v pravilih ravnanja.

9.2 Pritožbo, vprašanje ali zahtevo lahko vedno vložite pri Oriflame službi za pomoč strankam na naslovu info@oriflame.si ali nas pokličete na telefonsko številko +386 (0) 1 88 88 292. Če niste zadovoljni z odgovorom službe za pomoč strankam Oriflame, se lahko obrnete na skrbnika območja Trgovinska zbornica Slovenije.


10.   KODEKS RAVNANJA

Oriflame dosledno upošteva kodeks ravnanja Trgovinska zbornica Slovenije, Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) in Svetovne zveze združenj za neposredno prodajo (WFDSA) (Etični kodeks WFDSA za neposredno prodajo).  Oriflame od svojih Brand Partners zahteva, da se dosledno držijo teh kodeksov, kot je nadalje opisano v Oriflame etičnem kodeksu in pravilih ravnanja.  Kopije teh dokumentov lahko dobite tudi od službe za pomoč strankam na naslovu info@oriflame.si


11.   NAPAKE IN POPRAVKI

Čeprav si razumno prizadevamo vključiti točne in aktualne informacije na to spletno mesto, ne jamčimo in ne trdimo, da bo spletno mesto brez napak. Napake pri vnosu podatkov ali druge tehnične težave lahko včasih povzročijo prikaz netočnih podatkov. Pridržujemo si pravico, da popravimo vse netočnosti ali tiskarske napake na našem spletnem mestu, vključno s cenami in razpoložljivostjo izdelkov in storitev, in ne prevzemamo odgovornosti za take napake. Prav tako lahko kadar koli izboljšamo in/ali spremenimo funkcije, funkcionalnost ali vsebino spletnega mesta. Če vidite kakršne koli podatke ali opis, za katere menite, da niso pravilni, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.


12.   POVEZAVE

12.1 Morda nudimo povezave do spletnih mest ali virov tretjih oseb. Zagotavljanje takih povezav ne predstavlja potrditve kakršnih koli informacij, izdelkov ali storitev na tej povezavi. Ne odgovarjamo za vsebino ali delovanje katerega koli dela interneta, vključno z drugimi spletnimi mesti, s katerimi je lahko to spletno mesto povezano ali do katerih se lahko s tega spletnega mesta dostopa. Prosimo, da nas obvestite o kakršnih koli napakah ali neprimernem gradivu na spletnih mestih s katerimi je to spletno mesto povezano.

12.2 Med članstvom boste morda upravičeni do sodelovanja v akcijah na osnovi napotitve, pri katerih se uporablja enega ali več spletnih orodij, sistemov ali kosov programske opreme (»spletna orodja«). Podeljena vam je bila neizključna, neprenosljiva in omejena licenca za uporabo spletnih orodij v povezavi z vašim članstvom. Sodelovanje v akciji na osnovi napotitve, vključno z vsemi ugodnostmi, pridobljenimi iz sodelovanja, je pogojeno z vašim izpolnjevanjem tega sporazuma Brand Partner in vsemi zadevnimi politikami in postopki. Oriflame ne jamči ali garantira za razpoložljivost ali pravilnost spletnih orodij, ki se uporabljajo v povezavi z akcijami na osnovi napotitve. Oriflame si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila samodejno posodobi, nadgradi, na splošno spremeni ali ostrani katero koli akcijo na osnovi napotitve in/ali katero koli od spletnih orodij.


13.   SPLOŠNE DOLOČBE

13.1.  Za Brand Partner sporazum, vključno s temi pogoji, velja zakonodaja države, kjer je bil sporazum sklenjen in vsi spori, ki izhajajo iz, ali so v povezavi z vašim Brand Partner sporazumom ali s temi pogoji, se bodo reševali le na pristojnih sodiščih v državi, kjer je bil sporazum sklenjen. Sodišča v državi, kjer je bil sporazum sklenjen, bodo imela neizključno pristojnost.

13.2.  Če je katera koli določba pogojev nezakonita, nična ali iz kakršnega koli razloga neizvedljiva, neveljavnost te določbe ne vpliva na veljavnost preostalih pogojev.

13.3.  Če družba Oriflame ne uveljavi katere koli od določb, navedenih v tem dokumentu, se to ne šteje za opustitev njihove izvršljivosti.

13.4.  Kot neodvisni Brand Partner potrjujete in se strinjate, da si pridržujemo pravico do enostranskega pregleda, spreminjanja ali dopolnitve Brand Partner sporazuma – vključno s temi pogoji, načrtom uspeha (vključno z etičnim kodeksom in pravili ravnanja) in katerim koli našim komercialnim programom ter politikami in postopki. Dopolnila k vašemu sporazumu Brand Partner so lahko posledica (i) prilagoditev, ki so potrebne zaradi pogojev na trgu; (ii) sprememb zadevnih zakonov in predpisov; (iii) sprememb načrtov nadomestil Oriflame; (iv) reorganizacije strukture poslovanja in prodaje Oriflame; (v) sprememb v postopku registracije in zahtev za registracijo; (vi) sprememb katerega koli kodeksa in pravil, ki so jih vzpostavila združenja za neposredno prodajo in po katerih deluje družba Oriflame; in (vii) katerih koli drugih sprememb, ki vplivajo na model poslovanja Oriflame. Vse revizije, spremembe ali dopolnila teh pogojev bodo objavljeni na naši spletni strani in/ali vam bodo pravilno sporočeni prek registrirane e-pošte, v veljavo pa vstopijo na datum, ki je naveden v objavi/obvestilu, vendar nikoli prej kot v 30 dneh. Odgovorni ste, da se redno seznanjate z vsemi takšnimi spremembami.

13.5 Vse takšne spremembe vašega sporazuma Brand Partner, ki je bil omenjen v točki 13.4, boste morali sprejeti kot pogoj, da ostanete Brand Partner, vključno s prihodnjo uporabo spletnega mesta in naročanjem izdelkov prek njega. Morda bomo potrebovali vaš izrecen sprejem, drugače bomo predvidevali, da se strinjate s spremembami, če nadaljujete z naročanjem izdelkov po uvedbi sprememb. Če takih sprememb ne sprejmete v 2 mesecih po uveljavitvi sprememb, bo prišlo do takojšnje prekinitve vašega sporazuma Brand Partner. Sprejemate dejstvo, da je tak pogoj zadosten in se izrecno odrekate prejemanju kakršnega koli nadomestila za tako prekinitev.

13.6 Podjetje Oriflame lahko dodeli ali prenese ta Sporazuma ali kateri koli njegov del, kateremu koli podjetju iz skupine Oriflame.

13.7.  Lahko vam pošiljamo opozorila, obvestila, e-poštna sporočila, navadno pošto in na splošno komuniciramo z vami. Svoje nastavitve za tržno komuniciranje lahko kadar koli posodobite tako, da se prijavite v svoje uporabniške nastavitve. S sprejemanjem teh pogojev se strinjate, da vam bo družba Oriflame pošiljala vse druge informacije/sporočila v zvezi z vašo pogodbo in/ali vašimi naročili na trajnem mediju, ki ni papir (tj. preko e-pošte ali na kateri koli drug način, naslovljen na vas, ki omogoča shranjevanje informacij na način, ki je dostopen za prihodnjo uporabo, za dovolj dolgo obdobje in omogoča nespremenjeno reprodukcijo teh informacij).

13.8.  Vsako obvestilo, dano v skladu s to pogodbo, ki je poslano s priporočeno dostavo čez noč ali po pošti prvega razreda na naslov pogodbenice, določene v tej pogodbi, ali na drug naslov, ki ga mora ena stran občasno pisno sporočiti drugi, bo začelo teči (i) v primeru zabeležene dostave čez noč od dneva po pošiljanju takega obvestila, in (ii) v primeru pošiljke prvega razreda od drugega delovnega dne po pošiljanju takšnega obvestila. Če je obvestilo podano na kakšen drug način, začne odpovedni rok teči na dan dejanskega prejema obvestila.

13.9.  Pogoji v tem dokumentu imajo prednost pred drugimi dokumenti, navedenimi tukaj.


14.   OBVESTILO O ZASEBNOSTI

14.1 Informacije o tem, kako obdelujemo vaše podatke, lahko poiščete v Obvestilo o zasebnosti Oriflame.

14.2.  Zavezujemo se, da bomo vse osebne podatke varovali zaupno in varno (čeprav si pridržujemo pravico, da te podatke razkrijemo v spodaj navedenih okoliščinah). Hranili jih bomo na varnem strežniku in bomo v celoti upoštevali vso veljavno zakonodajo o varstvu podatkov in potrošnikih.

14.3 V nadaljevanju so navedene dodatne pomembne informacije o Oriflame Holdings BV.

Ime: Oriflame Holdings BV

Naslov: Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, the Netherlands

Kontaktni podatki: Telefon: +386 (0) 1 88 88 292 e-naslov: info@oriflame.si

Trgovinski ali drug javni register

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve registrska številka 16061386

številka: 006687702B01


15.   KONTAKTIRAJ NAS

Če imate pomisleke glede Brand Partner sporazuma, vključno s temi pogoji, nam pošljite e-sporočilo na info@oriflame.si ali pa nas pokličite na številko +386 (0) 1 88 88 292. Potrudili se bomo rešiti in odpraviti kakršne koli težave, na katere nas boste opozorili.


Zadnja posodobitev: 18.5.2022