Preskoči na glavno vsebino Preskoči na glavni meni Preskoči na iskanje

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji poslovanja ter katerikoli in vsi dokumenti, ki so v njih navedeni (»Splošni pogoji poslovanja«) opredeljujejo pravila, načela ter pravice in dolžnosti družbe Oriflame in Brand partnerjev; ko jih sprejmete, predstavljajo zavezujočo pogodbo med družbo Oriflame Holdings B.V., družbo, registrirano v skladu z zakoni Nizozemske, z registriranim sedežem v Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nizozemska, ID za DDV SI17891426Oriflame«, »mi«) in vi (»vi«, »Oriflame Brand partner«, »Brand partner«). Zato vam svetujemo, da si natisnete ali shranite in zadržite kopijo teh Splošnih poslovnih pogojev.

Pridržujemo si pravico do revidiranja teh Splošnih poslovnih pogojev. Datum zadnje posodobitve je na koncu teh Splošnih poslovnih pogojev. Obvestili vas bomo o tovrstnih spremembah v skladu z opredelitvijo v teh Splošnih poslovnih pogojih. Dolžni ste spremljati in se seznaniti z ažuriranjem kakršnihkoli tovrstnih sprememb.

 1. OPREDELITVE POJMOV

Naslednji pojmi imajo v teh Splošnih poslovnih pogojih naslednji pomen:

 1. Etični kodeks in Pravila vedenja: zavezujoči pravilnik, sestavni del Načrta uspeha družbe Oriflame, ki ureja ravnanje Brand partnerjev do družbe Oriflame, do strank in do drugih Brand partnerjev Oriflame;
 2. Brand partner: katerakoli fizična oseba, ki je registrirana kot stranka družbe Oriflame ali pa tudi ne, ki izdelke Oriflame preko spleta, in ki tako – v celoti ali pretežno – ravna izven svoje gospodarske dejavnosti, posla, obrti ali poklica;
 3. Katalog Oriflame, katalog: brošura v papirni ali elektronski obliki, ki jo družba Oriflame izda periodično, ki vsebuje ponudbe izdelkov Oriflame in njihove priporočene maloprodajne cene;
 4. Obdobje veljavnosti kataloga: obdobje, navedeno na naslovnici vsakega kataloga, v katerem veljajo ponudbe zadevnega kataloga Oriflame;
 5. Koncern Oriflame: Oriflame Global e-commerce AG, njena končna holding družba, in katerakoli pravna oseba pod neposrednim ali posrednim nadzorom te končne holding družbe;
 6. Izdelki Oriflame, izdelki: kozmetika in sorodni dodatki ter določena prehranska dopolnila v okviru prodajne ponudbe pod blagovno znamko Oriflame; katalog opisuje glavne značilnosti izdelkov;
 7. Načrt uspeha Oriflame: Dokument z razlago prednosti sodelovanja z družbo Oriflame in priložnost za zaslužek, ki jo ponujamo. Kopijo Načrta uspeha si lahko prenesete https://si.oriflame.com/mypages/network/oriflame-success-plan/success-plan-ladder
 8. Brošura Oriflame: Dokument s hitro in enostavno razumljivo predstavitvijo prednosti sodelovanja z družbo Oriflame – izdelki Oriflame in priložnost za zaslužek, ki jo ponujamo. Dokument, pripravljen na osnovi Načrta uspeha Oriflame, je krajša in lažje razumljiva različica dokumenta;
 9. Blagovne znamke Oriflame: ime Oriflame, logotip Oriflame in imena izdelkov ali asortima izdelkov, ki jih izdelujemo, tržimo, prodajamo ali distribuiramo;
 10. Cene: Cene izdelkov Oriflame, ki jih opredeli družba Oriflame in so prikazane na cenikih, veljavnih na dan naročila;
 11. Območje: Slovenija;
 12. Osebni podatki: Podatki, ki jih podate ob registraciji kot Brand partner družbe Oriflame, ter katerekoli dodatne informacije o vas, ki nam jih občasno posredujete.
 13. Osebne informacije: Podatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na stranke, Oriflamove Brand partnerje in druge tretje osebe, o katerih zbirate ali na kakršen koli način obdelujete informacije v času vašega sodelovanja z Oriflamom.

2. REGISTRACIJA IN ČLANSTVO

 1.1. Registrirani boste kot Brand partner podjetja Oriflame, ko prejmemo vašo prijavnico in vam odobrimo člansko številko. Pogoji za vaš sprejem kot Brand partnerja družbe Oriflame so opredeljeni v tem dokumentu.

1.2. Lahko zaračunamo letno administrativno pristojbino (ob registraciji in vsaki obletnici registracije) in, če se tako odločite, stroške paketa za začetek poslovanja (starter kit) – zbirka dokumentov in navodila v pomoč pri začetku vašega sodelovanja z nami – ki bo zaračunan na vašem prvem računu za nakup.

1.3. Vaše članstvo preneha (i) na dan vaše prve obletnice registracije, če v tem obdobju niste oddali nobenega naročila ali (ii) 12 (dvanajst) mesecev po tem, ko ste oddali zadnje naročilo.

1.4. Tako vi kot družba Oriflame lahko kadarkoli odpove vaše članstvo v skladu z opredelitvami v Splošnih pogojih poslovanja.

1.5. Članstvo je osebno vaše članstvo in ga ni mogoče odstopiti ali prenesti na katerokoli drugo osebo brez našega predhodnega pisnega soglasja.

1.6. Če izjemoma registrirate sponzorirano osebo v njenem imenu, domnevamo, da ste pridobili njeno soglasje. Registracije brez soglasja niso dovoljene. Od vas bomo zahtevali prevzem polne odgovornosti iz naslova kakršnihkoli zahtevkov, stroškov in zneskov, ki bi nastali zaradi takšne registracije. Na osnovi veljavnih zakonov s področja varstva podatkov in civilnega prava pa ima do vas zahtevke lahko tudi oseba, ki ste jo registrirali brez njenega soglasja. V nekaterih primerih pa lahko postanete tudi predmet pregona v kazenskem postopku.

1.7. Ob registraciji:

3. PRAVICA DO ODSTOPA (MIROVANJA) IN UČINKI ODSTOPA (ODPOVEDI)

 1.1.Od svojega članstva lahko kadarkoli odstopite (ga odpoveste) brez navedbe kakršnegakoli vzroka tako, da nam pošljete pisno izjavo o svojem odstopu (odpoved). Ko prejmemo vaše obvestilo, vam bomo poslali potrdilo o prejemu vašega odstopa (odpovedi). Lahko uporabite obrazec za odpoved, ki ga najdete na povezavi.

4. KUPOVANJE IZDELKOV

 

A. NAROČANJE

 4.1. Izdelke lahko naročite iz kataloga na osnovi izbire izdelkov, ki jih želite kupiti. Oddaja naročila pomeni, da nam oddate svojo ponudbo za nakup izbranih izdelkov.

4.2. Naročilo je oddano, ko so zaključeni naslednji koraki:

 4.3. Ko oddate svoje naročilo, ga ni več mogoče spremeniti; v tem primeru morate stopiti v stik s svetovalno službo za stranke prek e-naslova info@oriflame.si

4.4. Ko sprejmemo vaše naročilo, vam pošljemo potrditev naročila po elektronski pošti, s čimer začne veljati Kupoprodajna pogodba. Vaše naročilo lahko zavrnemo brez navedbe vzroka za zavrnitev. V primeru zavrnitve naročila vam v celoti povrnemo kakršnakoli že izvedena vplačila.

4.5. Poleg potrditve naročila boste prejeli dobavnico s seznamom svojih naročenih izdelkov. Dobavnica predstavlja povzetek izdelkov, ki so predmet pošiljke k vam. Vsebuje pa tudi pomembne informacije o vaših pravicah kot potrošnik.

4.6. V primeru spletnega naročila upoštevajte, prosimo, naslednje:

4.7. Oddanih in plačanih naročil ne morete preklicati, razen v skladu z opisom v 5. členu.

4.8. Naročila lahko oddate kadarkoli razen v obdobju omejene nerazpoložljivosti, ko se zaključuje obdobje veljavnosti kataloga, ko posodabljamo katalog.

4.9. Vsi izdelki ne bodo vedno razpoložljivi. Če določen izdelek ni na zalogi v času oddaje vašega naročila, si bomo v razumni meri prizadevali, da bi vas obvestili pred finalizacijo vašega naročila, tako da svoje naročilo lahko spremenite ali opustite.

4.10. Katalog morda občasno, in določena časovna obdobja, ne bo na voljo zaradi vzdrževanja ali iz različnih tehničnih razlogov. Družba Oriflame ne prevzema odgovornosti za takšno nerazpoložljivost in bo zavrnila kakršnekoli zahtevke s strani strank.

4.11. Izjemoma vam lahko dovolimo, da naročila izvedete za druge osebe; v ta namen uporabite posebno spletno orodje. Ta možnost je na voljo izključno za Brand partnerje v vaši skupini v skladu z opisom v Načrtu uspeha ter zgolj na osnovi njihovega eksplicitnega soglasja. Če uporabljate to orodje, ste izključno odgovorni za kakršnekoli zahtevke zaradi nepooblaščenega naročanja in na splošno kakršnekoli kršitve varstva podatkov ter za kakršnekoli stroške in izdatke, ki nastanejo družbi Oriflame ali osebi, za katero se oddali naročilo, v zvezi s tem naročilom.

B. CENE IN PLAČILO

4.12. Razen v primerih, ko je to drugače opredeljeno, cene izdelkov v katalogu predstavljajo polno maloprodajno ceno za izdelke na dan naročila. Vse cene so izkazane v lokalni valuti in vključujejo DDV.

4.13. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo cene izključno po svoji presoji; kakršnekoli spremembe cen izdelkov, ki ste jih izbrali pred oddajo svojega naročila, pa ne predstavljajo del pogodbe med nami, razen v primeru, da s tem izrecno soglašate.

4.14. Cene ne vključujejo stroškov prevoza, dostave ter kakršnihkoli drugih pristojbin in dajatev, ki so jasno navedene kot dodatne dajatve na ceno, ki nastanejo med procesom naročanja, in ki se razlikujejo odvisno od načina pošiljke, ki ga izberete.

4.15. Cene lahko občasno znižamo. Dodatni popust vam lahko odobrimo v skladu z Načrtom uspeha Oriflame. Tovrstni popusti ne bodo vedno nujno navedeni na vaših računih o nakupu. Svoja vprašanja v zvezi s kalkulacijami cen lahko vedno naslovite na svetovalno službo za stranke prek e-naslova INFO@ORIFLAME.SI

4.16. Plačila se lahko izvedejo s kreditno kartico, z bančnim nakazilom ali na drugačen način, opredeljen v teh Splošnih pogojih poslovanja. Sprejmemo večino glavnih plačilnih kartic. Praviloma vaše kreditne kartice ne bremenimo, dokler ni vaše naročilo pripravljeno za odpremo. Če vašo kreditno kartico izjemoma bremenimo pred odpremo vašega naročila, imate še vedno pravico do povračila v okviru določb 3.2, 3.3 in 5.3.

4.17. Za namene izterjave neplačanih računov sodelujemo z družbo Odvetniška družba Vesenjak, o.p., d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5 p.p. 1516, 2000 Maribor, zato lahko pričakujete, da boste obvestila o neplačilih prejeli od navedenega ponudnika storitev. Načeloma se morajo vsi računi plačati v roku 15 (petnajstih) dni v skladu z navodili, zapisanih tu. Zamudne obresti se lahko zaračunajo za vsak dan zamude po predpisani obrestni meri. Administrativni stroški se obračunavajo v skladu z nastalimi stroški za izterjavo dolgov.

4.18. Za druge informacije v zvezi z načini plačevanja, vključno s kakršnimikoli možnimi kreditnimi pogoji, vas prosimo, da stopite v stik s svetovalno službo za stranke prek e-naslova INFO@ORIFLAME.SI

4.19. Za varnost online plačil, izvedenih s kreditno kartico, so vse informacije o plačilu kodirane. Ker družba Oriflame dela s pooblaščenimi ponudniki storitev plačevanja, se s podatki o kreditni kartici ravna pravilno in v skladu z mednarodnimi standardi za plačevanje s kreditnimi/plačilnimi karticami.

4.20. Če nudimo opcijo ponavljajočih plačil s plačilnimi karticami, imate možnost do izrecne izbire in vpisa za ta primeren način plačila. Katerakoli nadaljnja plačila bodo nato avtorizirana z vašo plačilno kartico na dan naročila, znesek pa bo bremenil vašo plačilno kartico v trenutku, ko družba Oriflame odpremi naročene izdelke. Imate možnost, da kadarkoli odstopite od ponavljajočega načina plačila; v ta namen pojdite na stran svojega profila in kliknite na zavihek za plačilno kartico.

C. POŠILJKA IN PRENOS TVEGANJA

4.21. Naročeni izdelki se lahko pošiljajo izključno na pogodbeno opredeljenem območju.

4.22. Kraj dostave izdelkov izberete v svojem naročilu.

4.23. Vaše naročilo bomo obdelali in vam ga odpremili v najkrajšem možnem času, toda ne kasneje kot v 30 (tridesetih) dneh po naši potrditvi vašega naročila. Ne prevzamemo odgovornosti za zamude pri pošiljki, ki so posledica okoliščin izven našega nadzora.

4.24. Tveganja izgube izdelkov in pravica do izdelkov bo na vas prešla ob dostavi izdelkov. 

4.25. Družba Oriflame ne bo odgovorna za nedostavo, napačno ali pozno dostavo naročila, ki ste jo povzročili sami zaradi posredovanja nepravilnih ali nepopolnih osebnih podatkov.

4.26. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli enostransko prekličemo vaše naročilo, če razumno sumimo, da kršite katerokoli določbo Splošnih pogojev poslovanja.

 
D. SKLADNOST NAŠIH IZDELKOV
4.27. Jamčimo, da so izdelki Oriflame izdelani v skladu s smernicami za dobre proizvodne prakse za kozmetične izdelke EN ISO 22716:2007 in Kodeksom podjetja Oriflame.
 

 

5. PRAVICA DO PREKLICA NAROČIL

5.1. Striktno upoštevamo pravila o vračilu izdelkov, veljavna na pogodbeno predmetnem območju (gl. 5.3. člen za druge informacije).

5.2. Ne glede na vašo pravico do preklica vsakega naročila in vračila izdelkov po prejemu pošiljke priporočamo, da pregledate vsebino pošiljke in da se tako prepričate, da ne vsebuje kakršnihkoli izdelkov, ki so se morda poškodovali med prevozom. Vi ali oseba, ki sprejme izdelke v vašem imenu, mora/te nemudoma obvestiti svetovalno službo za stranke z ustreznim zahtevkom, v katerem opišete škodo/hibo. Svoj zahtevek lahko pošljete po elektronski pošti na e-naslov INFO@ORIFLAME.SI To lahko storite tudi preko spletnega orodja na spletni strani www.oriflame.si.
5.3. Pravica do vračila in povračilo denarja:

5.3.1. Naročilo lahko prekličete za izdelek/izdelke, ne da bi podali kakršnikoli vzrok v obdobju, opredeljen spodaj v 5.3.2. členu. Navedeno pomeni, da v tem zadevnem roku, nas lahko, če se premislite ali če se iz kakršnihkoli drugih razlogov odločite, da ne želite obdržati izdelka, obvestite o svoji odločitvi in prekličete naročilo ter prejmete povračilo vplačanega denarja. 

5.3.2. Naročilo lahko prekličete kadarkoli, celo po prejemu potrditve naročila po elektronski pošti, vendar ne kasneje kot v 14 (štirinajstih) delovnih dneh od dneva, ko fizično prejmete v svojo posest izdelek ali zadnjega od izdelkov, če ste jih naročili več kot enega. Delovne dni pomeni, da sobote, nedelje in prazniki niso vključeni v tem roku.

5.3.3. Za preklic naročila stopite, prosimo, v stik s svetovalno službo za stranke po telefonu na +386 (0)1 88 88 292 ali nam pošljite e-obvestilo na e-naslov info@oriflame.si ali po pošti na naslov Oriflame kozmetika d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana. Lahko uporabite  http://si.oriflame.com/customer-service/rules za vzorčni obrazec, če nas želite obvestiti o svoji odpovedi. Če ta obrazec izpolnite preko spleta in ga posredujete prek naše spletne strani, vam bomo nemudoma poslali potrdilo o prejemu takšne odpovedi na trajnem mediju (npr. po elektronski pošti). Za svojo lastno evidenco si lahko shranite kopijo svojega obvestila o odpovedi. Svojo pravico do odpovedi morate zgolj uveljaviti pred potekom odpovednega roka. Zato začne veljati vaša izjava o preklicu z dnem, ko nam jo pošljete po elektronski pošti ali po običajni pošti. Če nas pokličete po telefonu in nas o svojem preklicu obvestite telefonsko, začne vaš preklic učinkovati od datuma vašega telefonskega klica.

5.3.4. Nato prejmete polno povračilo vplačane cene za izdelke in kakršnekoli veljavne dajatve za pošiljko, ki ste jih plačali (razen dodatnih stroškov iz naslova izbire vrste pošiljke, ki ni najugodnejši način standardne pošiljke, ki jo ponujamo mi). Možno je, da bomo odbili določen znesek od povračila iz naslova izgube vrednosti katerihkoli dobavljenih izdelkov, če je izguba posledica nepotrebnega vedenja z vaše strani. Vaša odgovornost je podana izključno v primeru zmanjšane vrednosti izdelkov, ki je posledica vedenja, ki ni potrebno za vzpostavitev narave, značilnosti in delovanja izdelkov. Vračilo plačila bomo izvedli v čim krajšem času in, v vsakem primeru, v roku (a) 14 (štirinajstih) koledarskih dni po dnevu, ko od vas prejmemo nazaj katerekoli dobavljene izdelke, ali (b) (če je to prej) v roku 14 (štirinajstih) koledarskih dni po dnevu, ko nam predložite dokazila o tem, da ste vrnili izdelke, ali (c) če izdelki niso bili dostavljeni, 14 (štirinajst) koledarskih dni po dnevu, ko nam pošljete izjavo o preklicu. Če ste nam vrnili izdelke, ker so bili pomanjkljivi ali napačno opisani, velja določba v členu 5.3.5.

5.3.5. Če ste nam vrnili izdelke, ker so pomanjkljivi ali napačno opisani, vam bomo v celoti povrnili ceno za izdelek s hibo, ter kakršnekoli veljavne dajatve za pošiljko in razumne stroške, ki so vam nastali pri vračilu izdelka na naš naslov.

5.3.6. Sredstva vam povrnemo na račun Brand partnerja pri podjetju Oriflame. V kolikor želite prejeti vrnena sredstva na osebni račun nam to pisno sporočite z navedbo bančnega računa. V nobenem primeru vračila za vas ne bodo nastali kakršnikoli stroški kot posledica vračila.

5.3.7. Če so vam izdelki bili dobavljeni:

5.3.7.1. nam morate vrniti izdelke brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru ne kasneje kot v 14 (štirinajstih) dneh po dnevu, ko prekličete naročilo/pogodbo. Skrajni rok je izpolnjen, če nam pošljete nazaj izdelke pred potekom roka 14 (štirinajstih) dni;

5.3.7.2. razen v primeru, če so izdelki pomanjkljivi ali napačno opisani (v tem primeru gl. 5.3.5. člen), ste odgovorni za neposredne stroške vračila izdelkov k nam; in
5.3.7.3. imate pravno dolžnost, da obdržite izdelke v svoji posesti ter za njih razumno skrbeti v času, ko so v vaši posesti. 

5.3.8. Podrobnosti o vaši zakonski pravici do preklica in pojasnila o njeni uveljavitvi so navedene na Dobavnici v skladu z opisom v 4.5. členu. Do spletnega orodja za vračilo izdelkov lahko dostopate preko spletne strani www.oriflame.si.

5.3.9. Zakonsko smo dolžni dobavljati izdelke, ki so skladni s Pogodbo. Kot potrošnik imate vedno zakonske pravice v zvezi z izdelki, ki so pomanjkljivi ali ne v skladu z opisom. Pogoji za vračilo izdelkov, opisani v 5.3. členu teh Splošnih pogojev poslovanja, ne vplivajo na te zakonske pravice. Nasveti glede vaših zakonskih pravic na zadevnem območju boste prejeli pri svojem lokalnem Uradu za varstvo potrošnikov

5.4. Poleg tega zagotavljamo kakovost kateregakoli izdelka z imenom Oriflame in potrjujemo, da so ti izdelki, proizvedeni z naše strani ali za nas, v skladu z najvišjimi standardi kakovosti. Prepričani smo, da bodo naše stranke v vsakem pogledu zadovoljne z našimi izdelki. Zato ponujamo dodatno garancijo Oriflame, ki vam omogoča zamenjavo izdelkov ali vračilo celotnega plačila za katerikoli izdelek, s katerim niste povsem zadovoljni. Vračilo morate zahtevati v roku 90 (devetdesetih) dni od dneva prejema izdelka. Ta garancija pa ne velja za katerikoli izdelek, ki ste ga naklepoma poškodovali ali zlorabili. Razen v primeru, ko je to sporočeno drugače, se vračila izdelkov in denarja v okvirju te določbe izvedejo v skladu s pogoji predhodno navedenih odstavkov tega 5. člena.

 

6. OBVEZNOSTI BRAND PARTNERJA ORIFLAME

6.1. Brand partnerji kupujejo in prodajajo izdelke Oriflame v svojem imenu in na svoj račun. Če se odločite za trženje z izdelki Oriflame, boste vedno delovali kot neodvisna oseba (samozaposlena/samostojni podjetnik posameznik) in ne kot zastopnik ali zaposleni družbe Oriflame. Niste pooblaščeni za pogajanje, kupovanje, prodajo ali splošno sklepanje kakršnihkoli dogovorov v našem imenu ali v imenu in za račun naše družbe in v imenu in za račun katerekoli druge družbe v koncernu Oriflame.

6.2. Če se odločite za trženje z izdelki Oriflame, morate zase pridobiti vsa dovoljenja, licence, in na splošno pridobiti katerekoli in vse registracije, ki so potrebne v skladu z zakoni območja za opravljanje neodvisne poslovne prakse, vključno z registracijo kakršnegakoli varstva podatkov (gl. 6.7 člen) in davčno registracijo. Izključno sami ste odgovorni za poročanje/prijavo in plačevanje kakršnihkoli davkov, dajatev in pristojbin, ki odpadejo na takšno dejavnost. Izključno sami ste odgovorni, da so vsi vidiki vaše uporabe osebnih podatkov vaših strank v vseh vidikih v skladu z nacionalno zakonodajo s področja varstva podatkov in zasebnosti (gl. 6.7 – 6.13 člen).

6.3. Dopuščamo vračilo in zamenjavo izdelkov, kakor opisano v Splošnih pogojih poslovanja za vaše stranke in za vas. Potrjujete, da ste sami dolžni obvestiti svoje stranke o njihovi pravici do vračila izdelkov, in da boste vi v njihovem imenu izvedli kakršnakoli vračila izdelkov na naš naslov

6.4. Dolžni ste podpirati dobro ime in ugled družbe Oriflame. Ne smete dajati kakršnihkoli izjav, niti izvajati nikakršnih ravnanj, ki bi lahko škodljivo učinkovali na dobro ime družbe Oriflame ali izdelke. Dolžni ste poslovati zakonito in etično in ne dajati kakršnihkoli napačnih, zavajajočih ali pretiranih trditev o izdelkih.

6.5. Potrjujete, da so blagovne znamke Oriflame, naše trgovsko ime in logotip, naša spletna orodja in naše podatkovne baze premoženje družbe Oriflame, ter da soglašate, da jih ne boste kršili na kakršenkoli način. V izogib dvoma, vsa poslovna vrednost firme v imenu Oriflame pripada družbi Oriflame. Na našo zahtevo boste podpisali takšno dokumentacijo, če bomo takšno potrditev od vas razumno zahtevali.

6.6. Brand partner se strinja in sprejema, da so pogoji te pogodbe in material, ki se nanaša nanjo, vključno z, a ne omejeno na Načrt uspeha Oriflame, naše podatkovne baze (vključno z, a ne omejeno na kakršno koli podatkovno bazo, ki vsebuje osebne podatke) in naša spletna orodja zaščitene informacije in predmet naših pravic intelektualne lastnine. Brand partner jih ne sme uporabljati, ali kakršen koli del njih, razen v času aktivnosti, ki so dovoljene v tej pogodbi.

6.7. Ob prezentaciji izdelkov Oriflame boste striktno upoštevali Pravila vedenja in Etični kodeks.

Odgovornosti glede varstva podatkov

6.8. Kot Brand partner lahko zbirate, evidentirate, hranite, uporabljate in posodabljate osebne podatke. Kot samostojni upravljavec teh osebnih podatkov jamčite in se strinjate, da boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in zasebnosti, vključno in brez omejitev z Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Direktivo 2002/58/EC (e-direktiva), ki se izvajata kot nacionalna zakonodaja, se občasno popravita, dopolnita in zamenjata. V okviru teh zakonov obstaja možnost, da se boste morali registrirati pri zadevnem uradu za varstvo zasebnosti in varstvo podatkov (Informacijski pooblaščenec), razen v primeru, da ste iz takšne zahteve izvzeti, ter morate ravnati v skladu z načeli s področja varstva podatkov. Sami ste dolžni presoditi potrebo po svoji registraciji in izvesti takšno registracijo, če je potrebna, ter upoštevati načela s področja varstva podatkov. 


6.9. Če želite sponzorirati stranko, da postane Brand partner, lahko osebne podatke pridobite neposredno od stranke. Upoštevati morate naše postopke za sponzoriranje, o katerih vas občasno obvestimo in zagotoviti, da je vsa uporaba osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.


6.10. Predvsem ste dolžni sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, da zaščitite osebne podatke pred slučajnim ali nezakonitim uničenjem ali slučajno izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom, še zlasti kjer proces vključuje prenos podatkov prek omrežja, ter proti vsem drugim nezakonitim oblikam obdelave. Ob upoštevanju zadnjega stanja tehničnega razvoja in stroškov njegove implementacije morajo ti ukrepi zagotoviti stopnjo varnosti, primerno glede na tveganja, ki jih predstavljajo z obdelavo in naravo osebnih podatkov, da so zaščiteni. 


6.11. Oriflame morate nemudoma obvestiti, ko izveste za kakršno koli kršitev varnosti, ki vodi do naključnega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, in sicer po elektronski pošti na naslov privacy@oriflame.com in razložiti naravo incidenta in zadevne evidence.

6.12. Če kadar koli prejmete zahtevo za uveljavljanje pravic v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov od stranke ali druge osebe, o kateri obdelujete podatke, morate upoštevati tako zahtevo v obsegu, ki ga zahteva veljavna zakonodaja in v skladu s kateri kolimi postopki, politiko ali izobraževanjem, ki vam ga občasno zagotovi Oriflame.

6.13. Osebne podatke lahko obdelujete le v skladu z obvestilom o zasebnosti, ki ga prejmejo stranke in ostali Oriflamovi Brand partnerji. Ob prenehanju vašega sodelovanja z Oriflamom jamčite in se strinjate, da boste uničili vse osebne podatke v vaši lasti ali pod vašim nadzorom brez neupravičene zamude.

6.14. Izrecno odklanjamo kakršnekoli obveznosti iz naslova kakršnihkoli kazni, stroškov, pristojbin in na splošno kakršnihkoli izdatkov, ki jih utrpite kot posledica kakršnihkoli kršitev veljavnih zakonov o varstvu podatkov in zasebnosti. 
Marketinška in komercialna sporočila

Marketinška in komercialna sporočila

6.15. Stranke morate izrecno vprašati, ali želijo prejemati marketinška sporočila o izdelkih Oriflame od vas in morate pred pošiljanjem takih sporočil pridobiti pritrdilno soglasje. Voditi morate evidenco o marketinških preferencah vsakega prejemnika marketinških sporočil od vas, kar vključuje zabeležen datum, ko je bilo soglasje podano in jezik, za katerega ste se dogovorili. V vsakem poslanem marketinškem sporočilu morate prejemnika obvestiti, da ima pravico, da se odjavi od prihodnjih sporočil in način, na katerega lahko uveljavlja to pravico, vključno s tem, da vas po elektronski pošti obvesti, da se želi odjaviti. Strinjate se in jamčite, da boste spoštovali te preference vsakega prejemnika takih sporočil.

6.16. Naša spletna orodja vam lahko omogočajo uporabo osebnih informacij strank za pošiljanje marketinških in drugih komercialnih sporočil, za kar veljajo naslednji pogoji:

   • morate sponzorirati stranko, da ta postane Brand partner, razen v primeru, da je to izrecno dogovorjeno drugače,

   • marketinška in ostala komercialna sporočila morajo zadevati izključno Oriflamove izdelke,

   • komercialno ali marketinško sporočilo mora kot takšno biti jasno razvidno,

   • sporočilo mora vsebovati vaše ime in kontaktne podatke kot pošiljatelja komercialnega sporočila in veljavni e-naslov (in/ali druga sredstva, kot je povezava za odjavo), kjer vas stranke lahko obvestijo o svoji preferenci, da se zavrnejo nadaljnja marketinška sporočila;

   • marketinška sporočila se ne smejo pošiljati strankam, ki so zadevna sporočila izločila iz svojih preferenc,

   • posebne ponudbe, kot npr. popusti, premije in darila, kjer je to dovoljeno z veljavnim pravom, morajo kot takšne biti jasno razvidne; pogoji, ki jih je treba izpolniti za kvalifikacijo, morajo biti enostavno dostopni in predstavljeni jasno in brez dvoma;

   • vsebina tovrstnih komercialnih in marketinških sporočil mora biti skladna s temi Splošnimi pogoji poslovanja in vso veljavno zakonodajo v zvezi s komercialnimi sporočili.

6.17. V nobenem primeru ne smete pošiljati marketinških ali drugih komercialnih sporočil v imenu ali za račun družbe Oriflame.

OBVEZNOSTI DRUŽBE ORIFLAME

6.18. Dobavili bomo katerekoli izdelke, ki jih boste naročili, ob predpostavki, da so na voljo.

6.19. Izrecno je izključena kakršnakoli odgovornost iz naslova pomanjkanja izdelkov ali če izdelki niso na zalogi.

6.20. Neposredno od nas ali prek druge pravne osebe družbe Oriflame ali tretjega ponudnika boste prejeli katerekoli ugodnosti/plačila, ki vam jih dolgujemo v skladu s trenutno veljavnim Načrtom uspeha Oriflame.

 

7. PRENEHANJE

7.1. Vaše članstvo lahko odpovemo s takojšnim učinkom z odpovedjo, če so izpolnjene naslednje okoliščine:

 

8. RAVNANJE S PRITOŽBAMI

8.1. Postopek družbe Oriflame za obravnavo pritožb je opisan v Pravilih vedenja.

8.2. Kakršnekoli pritožbe, vprašanja in zahteve se lahko naslovijo na Oriflame svetovalno službo za stranke prek e-naslova info@oriflame.si ali nas pokličite na +386 (0)1 88 88 292. Če niste zadovoljni z odgovorom, ki ga prejmete od Oriflame svetovalne službe za stranke, lahko stopite v stik s Sekcijo direktne prodaje ali Evropskim združenjem za direktno prodajo (European Direct Selling Association = Seldia) prek spletne strani www.fairselling.eu.

9. KODEKS VEDENJA

Oriflame strogo upošteva Kodeks vedenja združenja Seldia (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf) in Svetovnega združenja za direktno prodajo (World Federation of Direct Selling Associations = WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Oriflame od svojih svetovalcev zahteva strogo upoštevanje teh kodeksov, ki so podrobno implementirani v Etičnem kodeksu družbe Oriflame in Pravilih vedenja družbe Oriflame. Kopije teh dokumentov lahko zahtevate tudi pri svetovalni službi za stranke prek e-naslova info@oriflame.si.

10. NAPAKE IN POPRAVKI

Prizadevamo si po svojih najboljših in razumnih močeh, da bi na naši spletni strani vključili točne in tekoče informacije; kljub temu pa ne jamčijo ali zagotavljamo, da bo spletna stran brez napake. Napake ob vnosu podatkov ali pa drugi tehnični problemi morda včasih povzročijo prikaz netočnih informacij. Pridržujemo si pravico, da popravimo kakršnekoli netočnosti ali tipografske napake na naši spletni strani, vključno s cenami in razpoložljivostjo izdelkov in storitev, in ne prevzamemo nobene odgovornosti za takšne napake. Prav tako lahko kadarkoli izboljšamo in/ali spremenimo lastnosti, funkcije ali vsebino spletne strani. Če vidite kakršnekoli informacije ali opis, za katere/ga menite, da so/je napačne/en, stopite, prosimo, v stik s svetovalno službo za stranke.

11. POVEZAVE

Lahko objavimo povezave do spletnih strani tretjih oseb ali virov. Naše nudenje tovrstnih povezav ne pomeni potrditve kakršnihkoli informacij, izdelkov ali storitev na navedenih povezavah. Ne prevzamemo odgovornosti za vsebino ali izvajanje kateregakoli dela medmrežja, vključno z drugimi spletnimi stranmi, do katerih ima povezavo ta spletna stran ali do katere lahko dostopite prek te spletne strani. Obvestite nas, prosimo, o kakršnihkoli napakah ali neprimernem materialu, ki jih/ga odkrijete na spletnih straneh, do katerih je povezava objavljena na naši spletni strani.

12. SPLOŠNE DOLOČBE

12.1. Za te Splošne poslovne pogoje veljajo zakoni pogodbeno predmetnega območja; o kakršnihkoli sporih iz tega naslova ali v zvezi s Splošnimi pogoji poslovanja bodo odločala pristojna sodišča na območju Slovenije. Sodišča na območju Slovenije imajo neekskluzivno jurisdikcijo. Če pravo območja Slovenije ne velja iz kakršnegakoli razloga, velja nizozemsko pravo.

12.2. Če se izkaže, da je katerakoli določba Splošnih pogojih poslovanja nezakonita, nična ali iz kakršnegakoli razloga neizvršljiva, neveljavnost te določbe ne vpliva na veljavnost preostalega dela Splošnih poslovnih pogojev.

12.3. Morebitno neizvrševanje teh določb na strani družbe Oriflame ne pomeni opustitev njihovi izvršljivosti.

12.4. Pridržujemo si pravico do posodabljanja in dopolnjevanja teh Splošnih pogojih poslovanja. Kakršnakoli sprememba ali posodobitev začne učinkovati od dneva njene objave na naši spletni strani www.oriflame.si.

12.5. Sprejmete kakršnekoli spremembe kot pogoj za svojo prihodnjo uporabo spletne strani in naročilo izdelkov na njej. Lahko zahtevamo vašo eksplicitno potrditev; sicer pa izhajamo iz domneve, da ste spremembe sprejeli, če še naprej naročate izdelke po uveljavitvi sprememb.

12.6. Lahko vam pošiljamo prijave/opozorila, obvestila, e-obvestila, direktno pošto in splošno korespondenco. Kadarkoli lahko posodobite svoje nastavitve za tržne komunikacije z naše strani; v ta namen se prijavite na svoje nastavitve uporabnika. S sprejemom teh Splošnih pogojev poslovanja soglašate, da vam Oriflame pošilja kakršnekoli druge informacije/obvestila v zvezi z vašo pogodbo in/ali vašimi naročili za nakup na trajnem mediju, ki ni papir, (tj. prek elektronske pošte ali kateregakoli drugega sredstva, naslovljenega na vas osebno, ki vam omogoča shranitev teh informacij na način, dostopen za prihodnje reference za obdobje, ki je dovolj dolgo, in ki vam tudi omogoča nespremenjeno reprodukcijo takšnih informacij).

12.7. Odpovedni rok za kakršnokoli odpoved v okviru teh Splošnih pogojev poslovanja začne teči z dnem oddaje odpovedi s priporočeno pošto. Če je odpoved podana na kakršenkoli drug način, odpovedni rok začni teči na dan prejema odpovedi.

 

13. OBVESTILO O ZASEBNOSTI

13.1. Potrjujete, da ste prebrali in razumeli, da lahko Oriflame obdeluje vaše osebne podatke v skladu z Oriflamovim obvestilom o zasebnosti.

13.2. Druge relevantne informacije o družbi Oriflame Holdings B.V., Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nizozemska, so razvidne spodaj.

 

Ime

Oriflame Holdings B.V

Geografski naslov

Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nizozemska

Kontaktni podatki

e-naslov: info@oriflame.si Telefon: +386(0)188 88 292

Trgovski ali drug javni register

Trgovski register Nizozemske št.160661386

Nadzorni organ

Gillian Hamilton

DDV številke

Na območju Slovenije: SI17891426

Na območju Nizozemske: NL006687702B01

 

14. KONTAKTIRAJTE NAS

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s Splošnimi poslovnimi pogoji, nam pošljite, prosimo, e-obvestilo na naslov info@oriflame.si ali nas pokličite na številko +386 (0)1 88 88 292. Prizadevali si bomo po svojih najboljših in razumnih močeh, da vam bomo ustregli in odpravili kakršnekoli težave, ki jih boste naslovili na nas.

Aktualizirano: 1.2.2021